LEAP – consulting psychology

PARTNERS:
Barbara Gamper
Ulrika Nygren
KONTOR:
Kungsgatan 10
Stockholm

Nyheter:


360-gradersmätning och ledarutveckling

Leap AB erbjuder program baserat på Farax 360-graders verktyg som kanaliserar konstruktiv återkoppling och ger en samlad och kraftfull beskrivning av ledarskapet på ert företag.

Leap AB


Vi är legitimerade psykologer och internationellt erfarna organisationskonsulter.

Vi stärker ledarskap, samarbete, kreativitet och produktivitet i företag och organisationer.

Vi arbetar med utveckling och bedömning av chefer, medarbetare, grupper.

Vi ser möjligheter men har respekt för problem och det arbete som krävs för att lösa dem.

Vi har forskningserfarenhet, universitetsanknytning och klinisk kompetens.

Vi erbjuder insikter, kunskap, nya perspektiv och verktyg i ett samarbete där vår expertis förstärker er egna.