Ulrika Nygren

leg. psykolog, partner Leap AB

En drivkraft hos mig är fascinationen inför och viljan att förstå människors komplexitet och kombinationen av det unika hos individen och det mänskligt gemensamma. Inom ramen för Leap Consulting Psychology vill jag kunna bidra till att människors unika bidrag kommer till sin rätt och att de kan verka i ett sammanhang de finner meningsfullt. Genom Leaps verksamhet har jag möjlighet att ha den bredd i arbetet som jag trivs med och som jag upplever befruktar mitt arbete.

I den kliniska delen av mitt arbete möter jag vuxna, ungdomar och föräldrar. Jag har bred och mångårig erfarenhet av arbete med individer och familjer, liksom arbetslivsrelaterade frågor. I flera år arbetade jag vid ett internationellt verksamt konsultföretag med personbedömningar, grupputveckling och coachning, och ansvarade där för utvecklingen av de testmetoder som på ett unikt sätt bidrar till en fördjupad förståelse av människan bakom rollen. Det arbetet fortsätter vi att utveckla inom ramen för Leap. En stor del av min tid ägnar jag åt skolverksamheter, både på övergripande nivå genom arbetet med att utveckla och förfina processer kopplade till organisationens ledningssystem och genom att handleda skolpsykologer och andra skolprofessioner, men också i direkta psykologuppdrag på skolor.

Parallellt har jag bedrivit undervisning, på psykologprogrammet vid Stockholms universitet, på specialistkurser för psykologer och inom andra organisationer, samt arbetat med handledning i en rad olika verksamheter.

Under tiden som psykolog har jag vidareutbildat mig i såväl psykoterapi, psykologisk diagnostik som organisationsfrågor. Jag är legitimerad psykoterapeut, specialist i klinisk barn- och ungdomspsykologi, specialist i arbets- och organisationspsykologi, och fördjupar mig just nu i emotionsfokuserad terapi.


ulrika.nygren@leapcops.se0709 28 52 15
sv_SESvenska
en_GBEnglish (UK) sv_SESvenska