Tjänster – Individ

Vuxen

Psykoterapi

I en psykoterapeutisk kontakt är fokus förståelse för den unika individen. Klienten undersöker tillsammans med terapeuten tankar, känslor och relationer, och kartlägger problematiska livsmönster. Ofta vill klienten förändra sitt sätt att hantera relationer eller sin bild av sig själv. Kontakten kan vara långvarig, löpa under en kortare period då behov av samtalsstöd finns eller bestå av några få vägledande samtal.

Utredning

Vid behov gör vi psykologutredningar för att fördjupa förståelsen för en persons sätt att fungera, kognitivt och känslomässigt. Vi ser utredningen som ett samarbete, där vi, gärna med avstamp i personens egna frågor kring sig själv, gemensamt för processen mot fördjupad förståelse framåt.

Barn

Föräldrastöd/rådgivning

I kontakter av varierande längd möter vi föräldrar som oroar sig för något kring sina barn. I samtal ges utrymme att reflektera över sin föräldraroll, och diskutera kring barns behov när de exempelvis är oroliga, rädda, arga eller reagerar på kriser av olika slag och hur man som förälder kan möta dem då.

Utredning

Vid behov undersöker vi barns svårigheter genom att göra en psykologutredning. Det kan handla om barn som utvecklas långsamt eller barn där föräldrar eller andra i omgivningen behöver fördjupad förståelse för barnets sätt att fungera. En sådan utredning kan sedan ligga till grund för en ökad förståelse av sig själv hos barnet, nya sätt för föräldrar och andra vuxna att möta barnet och förhålla sig till dess svårigheter, och också förstås belysa styrkor.

sv_SESvenska
en_GBEnglish (UK) sv_SESvenska