LEAP
– consulting psychology

Legitimerade psykologer och internationellt erfarna organisationskonsulter.

Om oss

Vi är legitimerade psykologer med lång erfarenhet av såväl kliniskt som organisatoriskt arbete. Vi använder vår kunskap till att arbeta med de utmaningar och problem som uppstår antingen för individer, grupper eller organisationer.

Barbara Gamper

leg. psykolog, partner Leap AB

.

LÄS MER

Ulrika Nygren

leg. psykolog, partner Leap AB

.

LÄS MER

Tjänster

Vi erbjuder vägledande samtal eller psykoterapi för individer och utveckling & bedömning av chefer, medarbetare, grupper & organisationer. Vi ser möjligheter men har respekt för problem och det arbete som behöver göras för att lösa dem. Vi vill att vårt arbete ska leda till fördjupad förståelse och nya perspektiv i ett samarbete där både ni och vi är experter.

Organisation

• Grupputveckling och handledning
• Coachning
• Personbedömning

Läs mer
Individ

• Föräldrastöd/rådgivning
• Psykologutredning
• Psykoterapi

Läs mer
Skola

• Stöd till elevhälsoteam
• Handledning och konsultation
• Utredning

Läs mer

Nyheter

Knyt ledarutvecklingen närmare er organisatoriska verklighet genom en riktad coachning

1)   Startar med en gedigen, utvecklingsinriktad assessment – Ger material kring outnyttjad potential och outforskade fallgropar 2)   Trepartssamtal inleder coachningsserien – Input från närmaste chef inkluderas liksom organisatoriska behov 3)  […]

Read more

Gott ledarskap leder till lönsamhet och effektivitet

Vill du satsa på ledarskapet inom ert företag? Har du en ledningsgrupp som vill arbeta mer strategiskt och få ut mer av sitt samarbete? Leap AB erbjuder program baserat på[…]

Read more

360-gradersmätning och ledarutveckling

Leap AB erbjuder program baserat på Farax 360-graders verktyg som kanaliserar konstruktiv återkoppling och ger en samlad och kraftfull beskrivning av ledarskapet på ert företag.

Read more

Kontakta oss

Kontor:

Kungsgatan 8, 111 43 Stockholm

Tel:

+1 234 567 89

Email:
Twitter:

När du kommer till oss:
• Gå till Kungsgatan 8 och tryck på porttelefonen där det står kg10 och tala om att du ska träffa oss
• Gå två trappor upp, ring på dörren där det står kg10
• Vi möter dig i receptionen

sv_SESvenska
en_GBEnglish (UK) sv_SESvenska