Category: Uncategorised

Knyt ledarutvecklingen närmare er organisatoriska verklighet genom en riktad coachning

1)   Startar med en gedigen, utvecklingsinriktad assessment – Ger material kring outnyttjad potential och outforskade fallgropar 2)   Trepartssamtal inleder coachningsserien – Input från närmaste chef inkluderas liksom organisatoriska behov 3)   Ett antal coachande samtal som utgår från de mål som formulerades i trepartssamtalet 4)   Trepartssamtal avslutar coachningsserien – Klargör vad som uppnåtts och vilka utvecklingsområden…
Read more

Gott ledarskap leder till lönsamhet och effektivitet

Vill du satsa på ledarskapet inom ert företag? Har du en ledningsgrupp som vill arbeta mer strategiskt och få ut mer av sitt samarbete? Leap AB erbjuder program baserat på Farax 360-graders verktyg för att kanalisera konstruktiv återkoppling och ge en samlad och kraftfull beskrivning av ledarskapet på ert företag. Det är det första verktyget…
Read more

360-gradersmätning och ledarutveckling

Leap AB erbjuder program baserat på Farax 360-graders verktyg som kanaliserar konstruktiv återkoppling och ger en samlad och kraftfull beskrivning av ledarskapet på ert företag.

en_GBEnglish (UK)
sv_SESvenska en_GBEnglish (UK)